อบจ.พิษณุโลก เชิญชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ 17-19 ม.ค.นี้ ที่พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลก เชิญชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ 17-19 ม.ค.นี้ ที่พระราชวังจันทน์

 


นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในรูปแบบแสง เสียง (Light & Sound) ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชประวัติ และวีรกรรมของพระองค์ท่าน


โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในรูปแบบแสง เสียง (Light & Sound) ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้นักแสดงกว่า 300 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ซึ่งทำการฝึกซ้อมและกำกับการแสดงโดย อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและทีมงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งความศรัทธาและกฤดาภินิหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาตินักสู้ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อสยามประเทศ


สำหรับละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ประกอบด้วย องก์ที่ 1 ประสูติกาลแห่งอธิราชา, องก์ที่ 2 วิปโยคแห่งนครา, องก์ที่ 3 แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, องก์ที่ 4 อย่าหมิ่นเลือดกษัตริย์, องก์ที่ 5 หทัยกล้าแห่งขัตติยนารี, องก์ที่ 6 วีรกษัตริย์แห่งเมืองสองแคว, องก์ที่ 7 วีรกรรมสถิตหล้าทั่วธานี, องก์ที่ 8 มหายุทธหัตถีเกริกไกร, องก์ที่ 9 แซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ดำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในรูปแบบ แสง เสียง (Light & Sound) ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป โดยเปิดให้ชมฟรี.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts