ข่าวแพร่-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองอบรมเข้มหลักสูตร อสมฺ หมอประจำบ้านตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (ชมคลิป)

ข่าวแพร่-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองอบรมเข้มหลักสูตร อสมฺ หมอประจำบ้านตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 

 

วันที่13มกราคม พ.ศ.2563 เวลา09.30น.ที่ห้องประชุมชมรมอสม.อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง นายอดิศักดิ์ อากรสกุล สาธารณสุขอำเภอสองได้เป็นประธานเปิดการอบรมประธานอสม.ทุกหมู่บ้านในอำเภอสองจำนวน89 คน ตามหลักสูตร อสมฺ หมอประจำบ้าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้อสม.มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นให้ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นแรก กำหนดวิชารวมทั้งหมด18 ชั่วโมง ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยหลัดสูตรดังกล่าวจบหลักสูตรทั้ง3วัน จำนวน18ชั่วโมง โดยเรี่มตั้งแต่วันที่13-15 มกราคม 2563นี้

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัแพร่

Related posts