ระยอง – เทศบาลตำบลทับมา ติวเข้มครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย โครงการปฐมพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย

ระยอง – เทศบาลตำบลทับมา ติวเข้มครูและผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย โครงการปฐมพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย

 

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ม.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปฐมพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลทับมาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนายฉัตร แก่กล้า นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา และนายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมโครงการ

ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย โดยมีการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลทับมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเด็กในเบื้องต้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ”ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย” “การสาธิตวิธีการปฐมพยาบาล และการฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย”


โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จำนวน 247 คน เข้าร่วมอบรม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมาให้ความรู้

นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า การให้ความรู้ กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัยดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองและครูต้องทราบและสามารถปฏิบัติช่วยเหลือชีวิตเด็กในเบื้องต้นได้…

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts