พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

 

เมื่อ 14 ม.ค.63 เวลา 14.00 – 16.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ร่วมด้วย พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จ.ยะลา(ท.), พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กอ.รมน.จ.ยะลา ,พ.อ.อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รอง ผบ.ฉก.ยะลา, พ.อ.นพพร สิงห์ศักดา เสธ ฉก.ยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และขอบคุณในการดูแลพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อประเมินและวิเคราะห์การปฏิบัติที่ผ่านมาของ ศปก.อ.ยะหา และ ศปก.อ.กาบัง และได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ดังนี้


ได้ยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ การก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วงที่ผ่านมา เช่น การลอบยิง ชรบ.ทางลุ่ม ต.ลำพะยา ,กองรักษาการณ์ค่ายทหาร และ ชคต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ทั้งรูปแบบและวิธีการมาเป็นข้อคิด และพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งการปรับกลยุทธของการอยู่ประจำป้อม ชคต.,อรบ.,ชรบ. และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ โดยให้มีที่มั่นสำรองไว้เผชิญเหตุ และขอให้มีความเข้มแข็ง และขยันในการปฏิบัติหน้าที่

การเข้าประจำจุดเป็นคู่บัดดี้ แนะนำให้รู้จักพื้นที่เสี่ยงคืออะไร การร่วมมือกันทำงานของทุกฝ่ายแบบบูรณาการโดยไม่แบ่งแยก โดยให้มีความขยันออกพื้นที่ หรือประจำจุดพยายามตรวจตราอย่าอยู่นิ่งกับที่ ระบบกล้องวงจรปิดและกล้องโทรศัพท์มือถือ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การเดินทางของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มไทยพุทธ ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ ทั้งไปและกลับในกิจกรรมที่เปิดเผยอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ต้องติดตามให้เป็นระบบ…


– ณ ที่ว่าการ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนายธำรงค์ ช่วยยก หน.กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ผู้แทนนายอำเภอยะหา, พ.ต.ท.เจริญ นวนทอง รอง ผกก.สภ.ยะหา, พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 ให้การต้อนรับ…///
– ณ ที่ว่าการ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมีนายรุสดี ปูรียา นอภ.กาบัง, นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัด จ.ยะลา/ เลขา กอ.รมน.จ.ยะลา , พ.ต.ท.วิรกิจ แก้วนวลจริง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กาบัง ให้การต้อนรับ…///

Related posts