ศรีสะเกษ ตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลแก้วิกฤติภัยแล้ง รพ.เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ ตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลแก้วิกฤติภัยแล้ง รพ.เมืองจันทร์

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อ.เมืองจันทร์ มีความเสี่ยงมากที่จะประสบภัยแล้ง เพราะน้ำตามแหล่งน้ำในหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ใน 3 ตำบล เริ่มลดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะ รพ.เมืองจันทร์ เหลือน้ำใช้อีกเพียง 1 เดือน และหนองน้ำใน ต.หนองใหญ่ ทุกหนอง เหลือน้ำประมาณ 25 – 30 % จึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 3 กม. จากลำห้วยทับทัน (ฝายบ้านเค็ง ต.ตาโกน) เพื่อเติมน้ำเข้าบ่อน้ำ รพ.เมืองจันทร์ และเตรียมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง สำรองน้ำใต้ดินบ่อบาดาล

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเตรียมการป้องกันในระยะยาว โครงการชลประทาน ร่วมกับ จ.ศรีสะเกษ ได้จัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะทาง 10 กม. และขุดลอกลำห้วยฝายบ้านเค็ง ต.ตาโกน ตนจึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังฤดูทำนา หรือทำนาปรัง ขอให้งดเพาะปลูก เพราะเสี่ยงต่อการขาดทุนจากภาวะภัยแล้ง


ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts