“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

รอง ผูัว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา ประกอบแว่นใหม่ ผู้สูงวัย อายุ 45 ปี ขึ้นไป

 


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ,นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ,นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ จำกัด ,นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน ,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตาม”โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”โดยห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดยนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย


ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน
โดยหลังที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ห้างแว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี 2567 และในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 140 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา การดำเนินงานี่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 55,825 ราย เป็นชาย 24,259 หญิง 31,566 ราย


******************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts