อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นให้ผู้พิการ 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นให้ผู้พิการ 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก

 


วันที่ 15 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจเร ภู่ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย นางบุญมา พุดสอยดาว อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเนื่องจากป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกขวา

ส่งผลให้ขาขวาและแขนขวาอ่อนแรงจนเดินลำบาก ส่วนอีกรายคือ นางอิ่ม ต้นศรี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหวเนื่องจากป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาเป็นเวลากว่า 2 ปี และเป็นโรคพาร์กินสันเป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับลูกสาว ซึ่งมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำให้มีชีวิตอยู่อย่างลำบากจึงต้องการรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ที่ต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts