นครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร (ชมคลิป)

นครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังนครสวรรค์ พร้อมนายเกรียติศักดิ์ กายสุต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์คนที่ 1 และนายวุฒิพงษ์ชวนประสงค์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตำบลวังมหากร ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร โดยลงพื้นที่ร่วมกับชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อดูความเดือดร้อนของเกษตรกรและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

เกษตรกรกล่าวว่าพื้นที่พนมรอกเป็นพื้นที่ลุ่มจะประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรไกเ เนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา. เกษตรกรได้เสนอแนวทางแก้ไขให้ขุดลอกคลองให้มีขนาดกว้างและมีความลึกเพิ่มมากขึ้น เพิ่อเป็นพื้นที่กักเก็บน่ำไว้ใช้ทำการเกษตร

Related posts