ระยอง – เกษตรจังหวัดระยอง นำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล (ชมคลิป)

ระยอง – เกษตรจังหวัดระยอง นำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

 

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 ที่โรงเรียนบ้านชุมแสง ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ อ.วังจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง มีนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง ร่วมโครงการฯ

ภายในงานมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำการบริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรหลายหน่วยงานมาให้บริการ เช่น คลินิกดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน สหกรณ์ บัญชี พืชสวน ยางพารา สาธารณสุข นอกจากนี้ยังให้บริการคำแนะนำในการประกอบอาชีพในช่วงหน้าแล้ง และการผลิตอาหารปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งยังมีการออกร้านค้าจำหน่ายและสาธิตการแปรรูปของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่จัดขึ้นดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันอีกด้วย..

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts