ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยเกี่ยวกับแผนงานบริหารจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม ตร.

ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยเกี่ยวกับแผนงานบริหารจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม ตร.

ผบช.ภ.5 มอบหมายให้ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 เป็นผู้แทน ภ.5 พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว. ที่รับผิดชอบงาน จร. และ จนท. ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยเกี่ยวกับแผนงานบริหารจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม ตร. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธาน

Related posts