นราธิวาสจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 รำลึกและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ให้แสงสว่างทางการศึกษา

นราธิวาสจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 รำลึกและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ให้แสงสว่างทางการศึกษา

 


วันนี้ 16 ม.ค.63 ที่โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 มีการอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ คำปฏิญาณตนและเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง1นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับ จากนั้น นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ๗ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร/โล่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในพิธีมี นายมนูญ บุญชูวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 15 ตลอดจนคณะครู อาจารย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีจำนวนมาก


นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค ๗ กล่าวถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือบุคคลสำคัญในการให้ความรู้ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ทำงานด้วยความภาคภูมิใจ “อาชีพครูอาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด…แต่ทุกคนได้ดีเพราะครู” และขอให้ครูรักษามาตรฐานของความเป็นครู และยกระดับการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยศาสนาพุทธมีการร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน ขณะที่ศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัด ที่มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส โดยบรรยากาศของงานวันครูในปีนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น คณะครูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


/////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts