กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า

กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า

 

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการและให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชนได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และประสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก


กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ มีโครงการที่น่าสนจะนำเสนอให้ทราบจำนวน ๓ โครงการหลักๆ ดังนี้
-โครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลพัฒนาที่ ๓
-โครงการจัดตั้งสวนสุขภาพและตลาดนัด ของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
-โครงการบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts