สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

 


วันที่ 17 ม.ค.63  กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ใขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41- 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล
ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ชุดขุดลอกลำน้ำ ชุดผลิตน้ำประปา รถบรรทุกน้ำ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41-46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อ
ผลิตน้ำประปาจำนวน 4 บ่อ ในพื้นที่  จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี
ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น 10 บ่อ ในพื้นที่จ.สตูล พัฒนาบ่อน้ำบาดาลจำนวน 15 บ่อในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง รวมทั้งแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน วัด มัสยิดและโรงเรียน ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 68,000 ลิตร

สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งสามารถขอความช่วยเหลือได้ดังนี้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค 4074-695050
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 073-653047
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 073-299428
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 074-673825
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 073-489146
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 074-750984
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46
077-313759

//////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts