พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ ” ย้อนเกล็ด “มงคลกิตติ์” คงไม่มีใครรับได้หากคนในครอบครัวตีทะเบียนบริการทางเพศ (ชมคลิป)

พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ ” ย้อนเกล็ด “มงคลกิตติ์” คงไม่มีใครรับได้หากคนในครอบครัวตีทะเบียนบริการทางเพศ

 

 

วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยมี Mrs.CHRISTA HAYBENSHARPE ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การยุติธรรนานาชาติ(IJM) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ เข้าร่วในครั้งนี้

นายจุติ กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์อยู่ตลอดเวลา การค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทยมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ทั้งเรื่องการค้าประเวณี การเผยแพร่ภาพและสื่อลามกทางออนไลน์ รองลงมา คือ การบังคับใช้แรงงาน และ
การนำคนมาขอทาน

อีกทั้ง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน ต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับหลักมนุษยธรรม ทุกหน่วยงานต้องพบกับความท้าทาย และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง พม. คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกันกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกัน สร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รูปแบบภัยอันตราย วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแจ้งเหตุ

ผู้สื่อข่าวถามกรณี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าการแก้ปัญหาข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเปิดสถานบริการทางเพศและร้านเซ็กส์ทอยอย่างถูกกฎหมายนั้น

นายจุติ กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นหลากหลายแต่อย่าสร้างความแตกแยก แต่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องมีการลงทะเบียนในเรื่องของบริการทางเพศ ถ้าใครโดนตีทะเบียนเป็นบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วน่าจะกระทบกระเทือนกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่มีใครยอมรับได้และถามว่า จะยอมรับได้หรือไม่ หากคนในครอบครัวถูกตีทะเบียน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts