ชาวบ้านรวมตัวชุมนุมกันบริเวณทางเข้าบริษัท ซีพี จำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่) เรียกร้องให้บริษัทฯ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำเสียและมลพิษ

ชาวบ้านรวมตัวชุมนุมกันบริเวณทางเข้าบริษัท ซีพี จำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่) เรียกร้องให้บริษัทฯ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำเสียและมลพิษ

 

เมื่อ 17 ม.ค. 63, 1400 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) มอบหมายให้ ฝขว.กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ กรณีกลุ่มราษฎร ม.2 และ ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา รวมตัวชุมนุมกันบริเวณทางเข้าบริษัท ซีพี จำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่) ม.3 ต.ตลิ่งชัน โดยมีข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ แก้ปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำเสียและมลพิษ สรุปให้ทางบริษัทดำเนินการ ดังนี้


1.ติดตั้งแนวกันฝุ่น เครื่องมือฉีดน้ำล้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขเพิ่มหัวฉีดให้ครบตามจำนวนโรงเลี้ยงไก่, กลั้นแสลนท์ตามแนวรั้วเพื่อกลั้นฝุ่น)
2.ปลูกต้นไม้ Buffer Zone รอบรั้วหน่วยงาน (ใช้เวลา 3 เดือน)
3.ปิดระบบรางลากมูลด้วยแผ่นเหล็กชุดชิงค ์(อยู่ในขั้นดำเนินการแก้ไข)
4.ปรับปรุงบำบัดน้ำเสีย 2 บ่อ (บริษัทดำเนินการแก้ไขในเวลา 6 เดือน)
5.จัดพื้นที่รวบรวมกากของเสียมีหลังคาฝาปิด (บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเวลา)
6.ปรับปรุงพื้นที่รางน้ำ น้ำฝนกับน้ำเสีย ขอเวลาดำเนินการ 6 เดือน


7.กิจกรรมคืนประโยชน์ชุมชน (ให้ทางบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวบ้านมากขึ้น)
ข้อหารือ (เพิ่มเติม)
1. บริษัทร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเดือนละครั้งเพื่อดูความก้าวหน้าถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา
2. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
3. จัดหางานให้ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้
4. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
5. กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน. เป็นกรรมเข้าร่วมประชุมร่วมหาลือเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหา ในกรณีมีการจัดประชุม

Related posts