!!! พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช

!!! พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช

 

วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสาตร์สุโขทัย ทั้งนี้ทาง จังหวัดสุโขทัยพร้อมส่วนราชการ ประชาชนร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณแหงความสุข ณ วัดตะพังเงิน อุทยานประวัติศาสาตร์สุโขทัย และพิธีบวงสรวงฯ และนายไมตรี ไตยติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมส่วนราชการร่วมทำกิจกรรม “ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน” และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและว่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสาตร์สุโขทัย

### นางสาวทัศนา บัวคำ /รายงาน

Related posts