ระยอง – ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามสถาการณ์น้ำรับมือภัยแล้งในพื้นที่

ระยอง – ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามสถาการณ์น้ำรับมือภัยแล้งในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของอ่างเก็บน้ำประแสร์ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สำนักงานชลประทานที่ 9 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานภาพรวมของโครงการ การบริหาร และการดำเนินงานของอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อรับมือภัยแล้งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งชาวบ้านได้แสดงความเป็นห่วงต่อปริมาณน้ำที่ลดลง และเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะผลผลิตที่ใกล้ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อปี 2562 มีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในรอบ 15 ปี จนทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งฝากไปยังทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ส่วนการบริหารและจัดการน้ำอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการใหม่ เช่น การส่งน้ำควรปรับวิธีเพื่อให้ลดการสูญเสียน้ำกลางทาง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแต่ละแห่งรวมถึงปริมาณการใช้น้ำ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำได้แม่นยำมากขึ้นต่อไปในอนาคต

ในส่วนของน้ำที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม อาจจะต้องปรับวิธีการรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้กับพืชอย่างเหมาะสม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการจ่ายน้ำและให้ปุ๋ยบำรุงพืช ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อผลผลิต เป็นการประหยัดต้นทุนทั้งน้ำและปุ๋ยในการดูแลผลผลิตของเกษตรกรในระยะยาว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูแลและให้คำปรึกษากับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดต่อไป….

 

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts