แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ย้ำปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้ พร้อมตรวจสอบและเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างละเอียด และสิ่งสำคัญต้องไม่ประมาท (ชมคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ย้ำปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้ พร้อมตรวจสอบและเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างละเอียด และสิ่งสำคัญต้องไม่ประมาท

 

วันนี้ 18 ม.ค.63 ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส กำลังเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 48 ออกลาดตะเวนตรวจรักษาความปลอดภัย ทั้งเขตพื้นที่รอบนอกและเขตพื้นที่วัดอย่างเคร่งครัด ในช่วงวันที่ 20-21 มกราคม นี้ ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ลงมาตรวจราชการ ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 2563 ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา เพื่อเยี่ยมและพบปะประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ก่อนจะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพูดคุยกับผู้นำทางศาสนาและประชาชนไทยชาวมุสลิม


ทั้งนี้ วันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อเสร็จการประชุม จะเดินทางกลับ โดยจะถึงกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่าย
ด้าน พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 นี้ กำชับกองกำลังทั้ง 3 ฝ่าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ) เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ตรวจสอบและเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างละเอียด เน้นย้ำอย่าประมาท ต้องมีสติ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ “ เชื่อมั่นทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสิ่งที่สำคัญต้องมีความพร้อม 100 % “


#### แมะอานิง สะอะ / ข่าว นราธิวาส รายงาน

Related posts