แพร่-กระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายหลักสูตรหมอประจำบ้านให้ครบหลักสูตร18ชั่วโมง (ชมคลิป)

แพร่-กระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายหลักสูตรหมอประจำบ้านให้ครบหลักสูตร18ชั่วโมง

 

ด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมุงเน้นให้อสม.ทั่วประเทศให้มีความรู้และองค์ประกอบรวมให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริการทางด้านสาธารณสุขให้ครบหลักสูตรที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพต่ออสม.ที่ประจำการจึงให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจัดอบรมลักสูตรหมอประจำบ้านแก่อสม.ที่เป็นอสม.ผู้นำโดยรุ่นแรกให้มุ่งเน้นให้ประธานแต่ละหมู่บ้านเข้ารับการอบรมให้ครบตามหลักสูตรให้ครบ18ชั่วโมงและถ้าหากคนไหนสอบไม่ผ่านให้มีการสอบซ่อมจนผ่านถึงจะได้ครบหลักสูตรหมอประจำบ้านได้โดยมีหลักสูตรที่ต้องเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง18ชั่วโมง ในส่วนสาธารณสุขอำเภอสองได้ทำการอบรมอสม.จำนวน8ตำบล


85หมู่บ้านอบรมตั้งแต่วันที่13ถึง15 มกราคม พ.ศ.2563ที่ผ่านมาและได้ผ่านหลักสูตรจำนวน85หมู่บ้านโดยจะได้รับการรับรองของสาธารสุขอำเภอสองเพื่อเป็นหมอประจำบ้านต่อไปและในการอบรมในครั้งนี้มีนายอดิศักดิ์ อากรสกุล สาธารณสุขอำเภอสอง ได้มาเป็นประธานทั้งพิธิเปิดและพิธีปิดโดยให้โอวาทแก่อสม.ที่ผ่านกานอบรมหลักสูตรของอำเภอสองต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรายงานจารหวัดแพร่

Related posts