ผู้การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สั่งคุมเข้มทางบก-ทางน้ำ รับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2563 ที่นราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มค.นี้

ผู้การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สั่งคุมเข้มทางบก-ทางน้ำ รับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2563 ที่นราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มค.นี้

 


วันที่ 19 ม.ค.62​  น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ กองทัพเรือ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินจัดกำลังออกเป็น 2 ชุดปฏิบัติการณ์หลักทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อคุมเข้มในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของชุด รปภ.ในการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะเดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาสพร้อมรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.2563 นี้เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรทั้งไทยพุทธและมุสลิม อีกทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนของรัฐบาล


โดยสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูปของสื่อมวลชน อีกทั้งผู้ที่จะผ่านเข้าสู่สถานที่ต่างๆที่คณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไป ต้องมีบัตรที่ออกโดยกองอำนวยการร่วมอย่างชัดเจน ส่วนชุดลาดตระเวนทางน้ำ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะพำนักค้างคืนภายในเรือนรับรองของค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมชายหาด และเพื่อความปลอดภัยตลอดช่วงของการพำนักของคณะ ชุด รปภ.ทางน้ำจะได้ปักหลักอยู่กลางทะเลเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นอีกด้วย ซึ่งการจัดวางกำลังทุกจุดทุกสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนั้น มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมอย่างเข้มข้นทั้งนี้เพื่อให้การประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย


////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts