!!! ตำรวจ สายตรวจตำบลปากแคว สภ.เมืองสุโขทัย พร้อมอาสาสมัครตำรวจบ้านปากแคว ดูแล ความสงบเรียบร้อยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยงานเดิน-วิ่งการกุศล สกต.สุโขทัย

!!! ตำรวจ สายตรวจตำบลปากแคว สภ.เมืองสุโขทัย พร้อมอาสาสมัครตำรวจบ้านปากแคว ดูแล ความสงบเรียบร้อยความสะดวกการจราจรและรักษาความปลอดภัยงานเดิน-วิ่งการกุศล สกต.สุโขทัย

 

ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด (สกต.)สุโขทัย เมื่อวันที่19 ม.ค.2563 เวลา 05.00 น. – จนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ สายตรวจตำบลปากแคว สายตรวจตำบล
บางสงพร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต.ปากแควืปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

### ทีมข่าวชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย /รายงาน

Related posts