ศรีสะเกษ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนปลื้มครูหยุย นำ สว.พบประชาชนรับปัญหาไปเพื่อหาทางช่วยเหลือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ศรีสะเกษ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนปลื้มครูหยุย นำ สว.พบประชาชนรับปัญหาไปเพื่อหาทางช่วยเหลือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ. ศรีสะเกษ และตน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาฯ ศาสตราจารย์พิเศษ สม จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาฯ นายสุธี มากบุญ รองประธานฯ พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ รองประธานฯ นายบุญมี สุระโคตร กรรมาธิการ และคณะสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งหมด 17 คน ที่ได้เดินทางมาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 โดยได้ลงพื้นที่บ้านโนน หมู่ที่ 5 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ปัญหาสำคัญที่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้าน พบว่า ผู้ประกอบการและชาวบ้านบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค และปัญหาด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ แม้จะมีตลาดแต่ถูกจำกัดด้วยระบบโควต้าของโรงสี นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ได้ ปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายในการติดมิเตอร์บ่อบาดาลในที่ดินของตัวเอง โดยกฎหมายกำหนดให้การขุดเจาะบ่อบาดาล ต้องขออนุญาตเพื่อติดตั้งมิเตอร์และเสียค่าใช้จ่าย ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนมากขึ้น ส่วนเรื่องเด็กและเยาวชน โดยภาพรวมมีปัญหา 4 เรื่องใหญ่ที่ปรากฎอยู่ทั่วประเทศ คือปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ จะทำอย่างไรให้ save sex ได้ ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อกัน การทำร้ายร่างกายสูงมาก ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีมือถือ โลกส่วนตัวทำให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลง มีภาวะซึมเศร้า บางครั้งฆ่าตัวตายไม่ปรึกษาใคร โครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ดีใจที่สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มาพบประชาชน และกล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ จะได้เห็นสภาพปัญหาในพื้นที่จริง และสามารถนำไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด ได้เรียนให้ทราบถึงปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษว่าน่าเป็นห่วงมาก อยากให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ถูกจุด เพราะส่วนมากมาจากครอบครัว ที่มีสภาพแตกแยก ทำอย่างไรจะช่วยเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลให้มีครอบครัวอบอุ่น จะได้ไม่ไปเป็นเหยื่อของปัญหา เพราะขณะนี้มีเด็กศรีสะเกษที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฝึกเขต 5 จังหวัด อุบลฯจำนวนถึง 186 คน เป็นจำนวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ต้องหาทางให้เด็กไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก

ทางด้าน นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษให้อำนวยความสะดวกและติดตามคณะสว.พบประชาชนศรีสะเกษ โดยได้ไปแปลงพริก 1ไร่ 1แสนที่ ต.ทาม อ.กันทรารมย์ และไปวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเผ่าละทายพอเพียงเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทางคณะ สว.จะได้นำเอาปัญหาไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนชาวศรีสะเกษที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ต่อไป/////////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts