พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีเผย รัฐบาลจริงใจเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  พร้อมผลักดันโครงการสำคัญ จชต. นำ ครม.สัญจร นอกสถานที่  ณ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20-21 มกราคม 2563 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีเผย รัฐบาลจริงใจเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  พร้อมผลักดันโครงการสำคัญ จชต. นำ ครม.สัญจร นอกสถานที่  ณ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20-21 มกราคม 2563

 


วันนี้ 20 ม.ค.63 ที่อาคารรื่นอรุณ  เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่  ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.นราธิวาส  โดยมี  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ร่วมติดตามคณะฯ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และพลังมวลชนในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลกร่วมให้การต้อนรับ

โดยช่วงเช้าได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก       อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  พร้อมกันนี้ได้พบปะตัวแทนสมาคมชาวไทย  เชื้อสายจีน   4  สมาคม สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ
จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังอาคารรื่นอรุณ  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก    พบประชาชนในพื้นที่  และได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP  พรีเมี่ยมของจังหวัดนราธิวาส  ทั้ง 8 กลุ่ม และการค้าออนไลน์
โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดกับประชาชนว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกพื้นที่   ขณะเดียวกันพร้อมผลักดันโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลจะได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขราคายางตกต่ำ จะมีการกำหนดแนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และการปลูกพืชทดแทนในสวนยาง  เพื่อลดการผลิตยางพารา ให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาด  ทั้งนี้ขอให้มอง ตลาดการค้าให้สมดุลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

พร้อมกล่าวเพื่มเติมว่า อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องอนุรักษ์สืบสานกันต่อไป  พร้อมทิ้งท้ายว่า ” ผมเป็นทหาร ใจผมดี  ผมจริงใจ ”

 


ส่วนช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปวัดประชุมชลธารา  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมกับเข้านมัสการ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา และพบปะและพูดคุยกับประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้
จากนั้นได้ไปเยี่ยมนักเรียนในโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

และเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ด้วย

#### แมะอานิง สะอะ / ข่าว นราธิวาส รายงาน

Related posts