พิษณุโลก อดีตครู”โวย”สถานีสูบน้ำ กรมพลังงานฯ โดนปิดน้ำเข้าสวนพอเพียง หลังขอใบเสร็จ

พิษณุโลก อดีตครู”โวย”สถานีสูบน้ำ กรมพลังงานฯ โดนปิดน้ำเข้าสวนพอเพียง หลังขอใบเสร็จ

 

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายศักดา ยกยิ่ง ข้าราชการบำนาญครู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้องเรียนสื่อมวลชนว่า ตนเป็นเจ้าของสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 จำนวน 7 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ดินมรดกของครอบครัว

นายศักดา กล่าวว่า ขณะนี้สถานีสูบด้วยไฟฟ้า ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม ไม่ยอมปล่อยน้ำเข้าสวนของตน นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ต้นผลไม้และอื่นๆ ภายในในสวนของตนได้รับผลกระทบเฉาแห้ง เนื่องจากตนได้ร้องขอใบเสร็จเก็บค่าน้ำจากคนเก็บเงิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิมยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน แต่ผู้เก็บน้ำบอกว่าไม่มี ตนเคยถามจะนำเงินไปเข้าที่ไหนอย่างไร ผู้ที่เก็บเงินบอกส่งหน่วยเหนือ

“ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจ ควรจะมีความชัดเจน ที่ผ่านมา 5 ปี ที่ผมใช้น้ำมาเคยลองทวงถามไม่เคยได้ใบเสร็จคนเก็บบอกไม่มี แต่อดทนมาตลอดไม่ได้ว่ากล่าวอะไร ราคาที่เก็บก็ไม่ไม่เท่ากัน ของผมเก็บไร่ละ 120-180 บาท/ครั้ง เหมือนกับชาวนาจ่ายปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2558 ที่ตนจ่ายค่าน้ำมา เป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี ไม่เคยได้รับใบเสร็จ เมื่อชาวบ้านไม่กล้าถามจะไม่ผมให้ถามบ้างได้อย่างไร พื้นที่ไร่-นา บริเวณดังกล่าวที่จ่ายค่าน้ำมีกว่า 1,000 ไร่ ” นายศักดา กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ภายหลังที่ถูกปิดน้ำเข้าสวน นายศักดาได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้อความระบุว่า

เรียน ท่านนายอำเภอบางกระทุ่ม

7 มกราคม 2563

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการสูบน้ำพลังงานไฟของหมู่บ้าน(ของกรมพลังงานฯสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ผมได้ทำสวนอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม กรรมการผู้ดูแลการสูบน้ำของหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ ไม่ยอมให้ผมใช้น้ำ เนื่องจากขอเก็บค่าน้ำ โดยไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำให้ โดยบอกว่าส่งเงินค่าน้ำให้ทางอำเภอ

ผมขอให้ท่านช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วย

ปรีดา ยกยิ่ง (080-6856083)
249/4 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Related posts