นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นราธิวาส นำทีมบริหารประชุม ครม. สัญจร 20 – 21 ม.ค. นี้ ย้ำต้องการเห็นภาคใต้เป็นดินแดนแห่งการพัฒนาที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองโดยทุกส่วนจะต้องร่วมมือกัน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.นราธิวาส นำทีมบริหารประชุม ครม. สัญจร 20 – 21 ม.ค. นี้ ย้ำต้องการเห็นภาคใต้เป็นดินแดนแห่งการพัฒนาที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองโดยทุกส่วนจะต้องร่วมมือกัน

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางมายังจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาให้พี่น้อง ตลอดจนร่วมประชุม ครม. สัญจร โดยภารกิจแรกในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะ

ซึ่งเป็นองค์เทพยดาที่คนไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศ รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เชื้อสายจีนให้ความเคารพศรัทธาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมี ปกป้องรักษาให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวน 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ รวมทั้งสมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก

จากนั้น เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดินทางพร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในท้องถิ่นกว่า 2,000 คน ให้การต้อนรับ

โดยครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวว่า วันนี้ได้มอบให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มาติดตามความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาให้พี่น้อง ถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เราคือคนไทยเหมือนกัน รัฐบาลนี้เข้ามาคลี่คลายสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ และเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนราชการ ซึ่งก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งข้าราชการก็ต้องช่วยกันสื่อสารไปยังประชาชนด้วย

และรู้ดีใจที่ได้รับรายงานว่า การแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์ดีขึ้น มีการขึ้นทะเบียนเรือตามกฎระเบียบ รัฐบาลนี้ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งการศึกษา รายได้ และการสาธารณสุข ดีขึ้น โดยรัฐบาลให้ความสำคัญดูแลทั้งเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง ปัญหาที่ดิน ยางพารา ส่งเสริมอาชีพ ดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกิน นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งทุกคนต้องช่วยกันสร้างจุดเด่นที่หลากหลาย ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า สร้างเอกลักษณ์สินค้าและบริการ รวมทั้งการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก ยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”สิ่งสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะต้องพัฒนาที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองโดยทุกส่วนจะต้องร่วมมือกัน

ต่อมาเวลา 12.40 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี เพื่อเข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยได้ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม ซึ่งถือว่าพระเทพศีลวิสุทธิ์เป็นเบ้าหลอมจิตใจของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่ให้เกิดความแตกแยก ที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนชาวไทยทุกศาสนาจากสนามรบเป็นสนามธรรม อยู่อย่างสมานสามัคคีโอบอ้อมอารีอย่างสันติในแผ่นดินเกิดของตนเอง โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาต้อนรับเป็นจำนวนมาก

และต่อมาเวลา 14.20 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากกรุงเทพฯ

และภารกิจสุดท้าย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการฯ รวมทั้งตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ 13 อำเภอ ให้การต้อนรับ โดย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาสได้กล่าวต้อนรับและกล่าวดุอาร์อำนวยพรแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิมและร่วมถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางร้อยยิ้มของประชาชนในพื้นที่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts