อบจ.พิษณุโลก เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ประชาชน อ.พรหมพิราม – อ.เมืองพิษณุโลก ใช้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น (ชมคลิป)

อบจ.พิษณุโลก เปิดใช้ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ประชาชน อ.พรหมพิราม – อ.เมืองพิษณุโลก ใช้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 9 บ้านคลองเมม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อกับพื้นที่ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายวิก จันทร์สอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้สำหรับถนนสายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลมะตูมและตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อกับพื้นที่ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพื่อใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่าย

ภายในพิธีมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่สนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาถนนเส้นดังกล่าวให้มีอายุการใช้งานนานมากขึ้นเนื่องจากก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts