ศรีสะเกษ แสงสว่างทั่วหล้าผู้ว่าการไฟฟ้ามอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแก่วัดไพรพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ แสงสว่างทั่วหล้าผู้ว่าการไฟฟ้ามอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแก่วัดไพรพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

 

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ให้แก่วัดไพรพัฒนา มีพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอาตมาภาพ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นผู้รับมอบถวาย

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายรุ่งชัย พิทักษ์วงศ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ คณะผู้บริหาร PEA หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และประชาชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จึงจัดทำโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานสำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา PEA เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน อย่างยั่งยืน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า PEA ได้จัดทำโครงการเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 42 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดย PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 267 ดวงโคม มูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,225.48 บาท สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 13,975 หน่วย คิดเป็นเงิน 55,900 บาทต่อปี และสามารถลดการปล่อยกระจก ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวน 8.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ที่การไฟฟ้ามาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างที่วัดไพรพัฒนา ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของวัดได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ได้คุ้มค่าเพราะหลอดไฟให้ความสว่างในเวลากลางคืนสร้างความสวยงามให้มณฑปหลวงปู่สรวงมีแสงกระจายรอบๆบริเวณ ดูมีมนต์ขลัง เติมพลังและกระตุ้นให้ผู้ที่เดินทาง มาปฏิบัติธรรมที่วัดมีความอบอุ่นใจและมีความรู้สึกปลอดภัยที่มีแสงไฟนำทาง จะเพิ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะสามารถมาวัดกลางคืนเพื่อท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป////////////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

Related posts