พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยม พบปะพูดคุย และมอบสิ่งของเครืองใช้อุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัด ส.ข.

พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยม พบปะพูดคุย และมอบสิ่งของเครืองใช้อุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัด ส.ข.

 

เมื่อ 20 ม.ค.​63, 1030
พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยม พบปะพูดคุย และมอบสิ่งของเครืองใช้อุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัด ส.ข. ที่มีฐานะยากจน บริเวณ ต.เขาแดง ในการนี้ พบว่า บางคนมีโรคประจำตัว บางคนไม่มีที่พักเป็นของตนเอง ต้องอาศัยบ้านที่ชำรุดอยู่อาศัย รวมทั้งยังมีสภาพที่ชำรุด หลังคารั่ว ไม้พื้นชำรุดทรุดโทรม ความเป็นอยู่ลำบากมีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่ำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีความสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้ประสานกับ นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ ปลัดอาวุโส อ.สะบ้าย้อย เพื่อหาหนทางช่วยเหลือ ต่อไป เพราะ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Related posts