พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โดยการจัดให้มีการเปิดร้านกาแฟ “ยุวชนกาแฟ @Sabayoi”

พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โดยการจัดให้มีการเปิดร้านกาแฟ “ยุวชนกาแฟ @Sabayoi”

 

เมื่อ 20 ม.ค.​63, 1130
พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้กับนักเรียนของ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โดยการจัดให้มีการเปิดร้านกาแฟ “ยุวชนกาแฟ @Sabayoi” เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งโรงเรียนเตรียมการจัดสถานที่ไว้ เพื่อให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วย กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเปิดโครงการฯ ในการประชุม ครม.สัญจร ห้วง 20-22 ม.ค.63 โดยมี นายอุทัย บุญเพชรทอง ผอ.รร. และ คณะครูให้การต้อนรับ

Related posts