แก๊งค์มอดไม้ลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาศรีสาคร

แก๊งค์มอดไม้ลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาศรีสาคร

 


เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในภาค 4 ส่วนหน้าได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่านราธิวาสที่ 1 เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 4912 รวมทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาสร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายพื้นที่ป่า ลักลอบทำไม้ซุงท่อน ในเขตป่าไม้ถาวร น้ำตกเชิงคีรี บริเวณเทือกเขาเมาะแต ในพื้นที่ บ.ตามุง ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า ที่บริเวณน้ำตกเชิงคีรี บ.ตามุง ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีกลุ่มนาย ทุนเข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำไม้ซุงท่อนแล้วจากนั้นจะบรรทุกสิบล้อนำไปจำหน่ายนอกพื้นที่ และจากการตรวจสอบพบมีการลักลอบใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางทำการตัดถนนใหม่คดเคี้ยวขึ้นไปบนภูเขาสูง ไปในป่าไม้สมบูรณ์ ผ่านสวนยางพาราเข้าที่ป่าไม้สมบูรณ์ ระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร พบว่ามีการลักลอบตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ไม้สยา ไม้กาลอ ไม้หลุมพอ ไม้ยวน

ซึ่งเป็นไม้มีค่าหวงห้ามถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก จำนวน 24 ต้น แล้วเลื่อยเป็นไม้ซุงและท่อน โดยขนย้ายลงจากเทือกเขาไปแล้ว โดยใช้ช้างและรถแทรกเตอร์ล้อยางลาก บรรทุกสิบล้อออกนอกพื้นที่ไป คงเหลือไม้ซุงท่อนที่ยังอยู่ในป่า บนทางถนนตัดใหม่ และอยู่ใน ป่า ตรวจนับได้จำนวน 13 ท่อน มีร่องรอยลักลอบตัดไม้มาแล้วประมาณ 3 เดือน เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไม้สยา ไม้กาลอ ไม้ยวน คิดเป็นปริมาตร 35.925 ลบ.ม.มูลค่าประมาณ 334,760 บาท ส่วนผู้ลักลอบตัดไม้ได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบแฃะติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดและนายทุนต่อไป


/////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts