สตูล สพฐ.เปิด โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่ 17

สตูล สพฐ.เปิด โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่ 17

 


วันนี้ 21 มกราคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เปิดโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจําปีงบประมาณ 2563 กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ ดําเนินโครงการฯให้ความสำคัญ มุ่งเน้น และเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี


4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และสตูล)ได้มีโอกาสรับการติวเข้มความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อย่างเท่าเทียม กับนักเรียนในส่วนกลาง เพื่อเติมเต็มศักยภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาสร้างโอกาสในการสอบเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น สอดรับตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น ซึ่งสนองนโยบายรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


โดย สพฐ.ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากผอ.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผอ.สพม. เขต 16 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะวิทยากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงกําร “รินน้ําใจสู่น้องชาวใต้”ซึ่งมี นร.จาก รร.สามัญ ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 1,166 คน เปิดทั้งหมด 4 ศูนย์ คือศูนย์รร.พิมานพิทยาสรรค์ ,สตูลวิทยา,มีจากนร.พื้นที่อำเภอเมือง ควนโดนควนกาหลง,มะนัง ศูนย์กำแพงวิทยา,

 

และศูนย์ ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตละงู มี นร.จากพื้นที่ อำเภอละงู,ท่าแพ,ทุ่งหว้า, น้องๆ นร.กล่าว่า ได้รับความรู้ เรียนสนุก มีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเทคนิคการทำข้อสอบและเป็นประสบการณ์ใช้สอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในมหาลัยยอดนิยม ตามความต้องการของตนเองมากขึ้นฝากให้มีต่อเพื่อรุ่นน้องๆ


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts