รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอรือเสาะ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอรือเสาะ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เปิดเผยว่าตนพร้อมนำข้าราชการพัฒนาชุมชน และผู้นำสตรีอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอรือเสาะ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่น้ำตกต้นไทร ม.3 บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ระยะทาง 2 กิโลเมตร และท่านพักค้างที่ไร่แอลอง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบรรยากาศสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ บ้านยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสที่มาประชุม ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ในพื้นทีอำเภอรือเสาะ ร่วมฟังการพบปะเป็นจำนวนมาก

////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts