เรืออากาศโท​ เดช เมืองมูล นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 46 พ.อ.อ.พิษณุ มาสระ พร้อมเจ้าหน้าที่กองบิน 46 นำของขวัญมามอบให้กับ พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ 2563

เรืออากาศโท​ เดช เมืองมูล นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 46 พ.อ.อ.พิษณุ มาสระ พร้อมเจ้าหน้าที่กองบิน 46 นำของขวัญมามอบให้กับ พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ 2563

 

เรืออากาศโท​ เดช เมืองมูล นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน 46 พ.อ.อ.พิษณุ มาสระ พร้อมเจ้าหน้าที่กองบิน 46 นำของขวัญมามอบให้กับ พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ณ สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เมื่อ 22 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น.

 

Related posts