SCG ตรวจสอบความปลอดภัย

SCG ตรวจสอบความปลอดภัย

 


วันนี้ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ.ที่บริษัทในเครือเอส.ซี.จี.มี สยามคราฟท์ ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย สยามฟอเรสทรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยโดยมีนายวุฒิพงศ์ จิรพรเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธเนศ พงษ์ไพบูลย์ ผอ.โรงงาน นายแสงชัย วิริยะอำไพวงค์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายปิยบุตร สมบูรณ์ผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีนาย จรัญ รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย ร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานในการจัดเพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องความปลอดภัย


เนื่องด้วยบริษัทในเครือธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCG โรงงานวังศาลา และบริษัทในเครือได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิคร ต่อสุขภาพร่างกายของพีน้องประชาชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน อาทิ บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ผลิตกระดาษไทย จำกัด จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ สัปดาห์ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงงานวังศาลา ประจำปี 2562 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2563 ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน และคู่ธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “ Care for Seif Safety Heaith Environment “ เพื่อสร้างตวามมั่นใจ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของโรงงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย.


เหยี่ยวภูธร / รายงาน

Related posts