พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธาน การประชุมเพื่อตกลงใจร่วมกันในขั้นสุดท้าย ของการจอดรถชิดขวาติดขอบเกาะกลางถนนทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธาน การประชุมเพื่อตกลงใจร่วมกันในขั้นสุดท้าย ของการจอดรถชิดขวาติดขอบเกาะกลางถนนทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 

เมื่อ 22 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธาน การประชุมเพื่อตกลงใจร่วมกันในขั้นสุดท้าย ของการจอดรถชิดขวาติดขอบเกาะกลางถนนทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และให้ปฎิบัติตามกฎหมายจราจร บริเวณถนนสิโรรส ตั้งแต่ทางข้ามรางรถไฟ จนถึง หน้าโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา โดยมี นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา, พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา, พ.ต.ท.โฆษิต เบญจกุล รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลา, ศปก.อ.เมืองยะลา ,

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนผู้ประกอบการ/ตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้สรุปให้ในวันเสาร์ที่ 22 ก.พ.63 เป็นวันเริ่มบังคับใช้ตามกฎหมายยกเลิกการจอดรถชิดเกาะกลางถนน โดยจะแบ่งมอบงานให้แต่ละฝ่ายไปดำเนินการตามหน้าที่ ให้มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบก่อนในทุกรูปแบบ โดยย้ำให้ทุกฝ่ายพูดให้ตรงกัน เป็นเสียงเดียวกันให้ประชาชนได้เข้าใจทั่วถึงกัน ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น จะดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกันทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการยกเลิกการจอดรถดังกล่าว ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี…///

 

Related posts