เชียงราย – ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนประชุมรองรับสถานการณ์และนำทีมแพทย์ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่า

เชียงราย – ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนประชุมรองรับสถานการณ์และนำทีมแพทย์ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่า

 

วันที่ ๒๒ มค ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ ณ ห้องประชุม ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน อ.ชียงแสน จว.เชียงราย พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.อ.เชียงแสน นายสันติ อินทนิล ปลัดอำเภอชำนาญการ ร่วมกับ นายบรรจบ ใจระวัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออก หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ให้รับรู้เตรียมการณ์และซักซ้อม ลงพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติ และข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ไวรัสโคโรนา ปอดอักเสบ (pneumonia) อาทิ อาการ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ
ภารกิจที่ดำเนินการไป เช่น


๑ กิจกรรมคัดกรองผู้เดินทางสัญชาติจีนเข้าประเทศ ทุกช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ในอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ ทุกพื้นที่ของด่าน ตม.เชียงแสนห้ครอบคลุม ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ เพื่อทราบสถานการณ์ ทันเหตุการณ์ ติดตามข้อสั่งการหรือแนวทางการดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานส่วนกลางคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าประเทศที่เดินทางมาจากประเทศจีน ทุกราย ทุกช่องทางเข้าออก ประเทศ ในอำเภอเชียงแสน และต่อเนื่องจากสนามบินและจุดผ่านแดนต่างๆ
จากรายงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ได้รับแจ้งว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน ยังไม่พบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น หรือต่อเนื่อง


๒. สื่อสารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในช่องทางฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ
สถานการณ์และแนวทางการตอบโต้สถานการณ์
๓. จัดเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ ชุดป้องกันตนเอง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๔. ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางฯอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค และสถานการณ์การข่าว
๕. ประสานศูนย์ระบาดฯอำเภอและทีม SRRT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน เพื่อ
การเฝ้าระวังและป้องกันโรค


๖. ประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กรณีพบผู้เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ให้แจ้งเจ้า
พนักงานด่านควบคุมโรคฯ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน และวิธิปฎิบัติเมื่อมีข้อสงสัย
๗. ติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
จากนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts