เชียงราย-ตรวจคนเมืองเชียงแสน เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประสานความร่วมมือตามแนวชายแดน

เชียงราย-ตรวจคนเมืองเชียงแสน เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประสานความร่วมมือตามแนวชายแดน

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ ณ ห้องประชุม ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน อ.ชียงแสน จว.เชียงราย พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.อ.เชียงแสน พ.ต.ท.ศักรินทร์ ไม้น้อย รอง ผกก.ตม.เชียงแสน นายสันติ อินทนิล ปลัดอำเภอชำนาญการและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ได้จัดให้มีการประชุม ร่วมกับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแสวงหาความร่วมมือป้องกันอาชญากรรมตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสนได้ นำเสนอบทบาท ภารกิจ ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เน้นด้านความมั่นคง ควบคู่ไปกับการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จากนั้นได้ นำเสนอ กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ตามแนวชายแดน ด้าน พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.อ.เชียงแสน ความร่วมมืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแนะนำภารกิจ หน้าที่ ขอบเขต อำนาจ อันเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือกันในการทำงานในพื้นที่

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts