พิษณุโลก มทบ.39 อบรมให้ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญากับประชาชน (ชมคลิป)

พิษณุโลก มทบ.39 อบรมให้ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญากับประชาชน

 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมสองแคว 3147 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาเครือข่าย มวลชติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง สถานการณ์ ด้านการแก้ไขปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พ.อ.วัชพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผบ.มทบ.39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลอรัญญิก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วม จำนวน 129 คน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 


ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง และการแก้ไขปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญญา ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงได้ร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จึงให้มีการอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นเครือข่ายให้กับหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาติดตามข้อมูลข่าวสารให้เกิดความต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลัก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts