หน่วยงานราชการอำเภอแม่ริม ประชุมความคืบหน้ากรณี ประกาศอำเภอแม่ริม ลงวันที่ 15 มค 2562 เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยมีค่าตอบแทนซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ

หน่วยงานราชการอำเภอแม่ริม ประชุมความคืบหน้ากรณี ประกาศอำเภอแม่ริม ลงวันที่ 15 มค 2562 เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยมีค่าตอบแทนซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ

 


เมื่อวันที่ 22 มค 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม, นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม ได้ทำการประชุม ผู้ประกอบกิจการที่พักจำนวน 50 แห่ง ถึงความคืบหน้ากรณี ประกาศอำเภอแม่ริม ลงวันที่ 15 มค 2562 เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยมีค่าตอบแทนซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ โดยมีนายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 50 ราย


ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักอในพื้นที่ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ได้เดินทางมารับฟ้งการชี้แจง เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ด้านโรงแรม และคำสั่ง คสช ที่ 6/2562 ซึ่งยกเว้นโทษทางอาญา ที่เกี่ยวการประกอบกิจการด้านที่พัก และได้มาให้ข้อมูล ต่อ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรแม่ริม


ซึ่งมีนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม และ ท่าน พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.แม่ริม ได้มาพบผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และพร้อมจะปฎิบัติตามประกาศของอำเภอแม่ริม โดยมีบ้างส่วนยุติการให้บริการไปแล้วโดยจะทยอยปฎิบัติตามประกาศฯ ซึ่งอำเภอแม่ริม จะได้เดินทางไปชี้แจ้งกับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป

*********************

Related posts