รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรินน้ำใจสู่ตาดีกามัสยิดใหม่บ้านนาโต๊ะขุน” (ชมคลิป)

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรินน้ำใจสู่ตาดีกามัสยิดใหม่บ้านนาโต๊ะขุน”

 

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานการกุศลรินน้ำใจสู่มัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยมีนายวีรนัน เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสตูล กล่าวให้การต้อนรับ นายดนเสด สันเกาะ อิหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยการจัดงานกุศลในครั้งนี้เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน (ศูนย์ตาดีกา)


โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันรินน้ำใจสู่ตาดีกามัสยิดใหม่บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล พร้อมกล่าวว่า ตาดีกาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหมู่มวลมุสลิมเป็นสิ่งที่จะนำพาลูกหลานให้เข้าใจการศึกษามุสลิมว่าต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างไรต่อไปในโลกนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างเกราะคุ้มกันอย่างไร หากสร้างเกราะให้มีความหนาก็จะไม่มีใครนำพาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในด้านศาสนามาใกล้ชิดเราได้ แต่ตรงกันข้ามหากเราสร้างเกราะคุ้มกันที่มีความบางก็สามารถแตกได้ และสิ่งสำคัญคือการอยู่ด้วยความร่มเย็นอยู่บนความผาสุกโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระองค์ท่านไม่เคยแบ่งแยกศาสนา ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ซึ่งในเมื่อเราอาศัยอยู่บนแผ่นดินของพระองค์เราต้องซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่มีพื้นที่ใดจะให้ความร่มเย็นได้เท่ากับประเทศไทยอีกแล้ว


นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่ ว่านอกจากจะปลูกยาง และปลูกปาล์มแล้วให้หันมาปลูกผัก เพราะจะได้เงินทุกวัน โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรที่ความปลอดภัยต่อมนุษย์ ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้เลือกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกาย ดังนั้นการสร้างเกษตรอินทรีย์จะทำให้ทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และหากเกษตรกรในจังหวัดสตูล สามารถส่งออกพืชผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพไปทั่วประเทศได้จะดียิ่งขึ้น


จากนั้น นายดนเสด สันเกาะ อิหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน กล่าวขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นเกียรติในการจัดงาน “วันรินน้ำใจสู่ตาดีกามัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อหาเงินสบทบทุนสร้างอาคารเรียน (ศูนย์ตาดีกา) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิมที่มีมาช้านานได้ดำรงสืบไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงออกในกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อสร้างความสำพันธ์ของเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่ อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts