บจก.เอ๊กซ์ตร้าสตีลไฟล์แอนดีเวลล็อปเม้นท์ร่วมกับสโมสร โรตารี่สำโรงและโรตารีในจังหวัดสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์มอบแท๊งค์น้ำขนาดใหญ่ความจุ25,000ลิตรพร้อมรถเครนติดตั้งมูลค่า170,000บาท โดยมีอบต.แม่สำสนับสนุนงบอีก40,000บาทในการเทฐานและซื้อซัมเมิสซ์/ตู้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ซึ่งมี นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รับมอบและ ในนามรร.บ้านสันหีบขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

บจก.เอ๊กซ์ตร้าสตีลไฟล์แอนดีเวลล็อปเม้นท์ร่วมกับสโมสร โรตารี่สำโรงและโรตารีในจังหวัดสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์มอบแท๊งค์น้ำขนาดใหญ่ความจุ25,000ลิตรพร้อมรถเครนติดตั้งมูลค่า170,000บาท โดยมีอบต.แม่สำสนับสนุนงบอีก40,000บาทในการเทฐานและซื้อซัมเมิสซ์/ตู้ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ซึ่งมี นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รับมอบและ ในนามรร.บ้านสันหีบขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

Related posts