ระยอง – เทศบาลตำบลทับมา ปลุกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร

เทศบาลตำบลทับมา ปลุกจิตสำนึกประชาชนและเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 ม.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีประชาชน ผู้ปกครองและเด็กเยาวชนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม มีนายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา

นางสาวปราณี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายเจตน์ เมฆอรุณ ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา ร่วมโครงการฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง และโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ นครระยอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฏหมายจราจรกับการขับขี่อย่างปลอดภัย การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน


นายประเสริฐ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ และนับวันปัญหาทวีรุนแรงเพิ่มขึ้น มีสาเหตุเกิดขึ้นจาก เช่น สภาพถนนชำรุด ปริมาณจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ขับขี่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เทศบาลตำบลทับมา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร ประจำงบประมาณ 2563 ดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายจราจร เพื่อปลุกจิตสำนึกวินัยจราจร อันจะเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรม การใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียชีวิตและร่างกาย รวมทั้งเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ด้วย…..

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts