สกลนคร..จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

สกลนคร..จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

 


วันที่ 23 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายไพโรจน์ สีสด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในส่วนกิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก นมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ให้แก่เกษตรกรที่มาลงทะเบียน ตลอดจนให้ความรู้ด้านสหกรณ์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

////นพรัตน์..ภาพ/ข่าว…ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล….รายงาน

Related posts