สกลนคร…ประชุมหลักอุดมการณ์สหกรณ์”การให้บริการธุรกิจในสหกรณ์”

สกลนคร…ประชุมหลักอุดมการณ์สหกรณ์”การให้บริการธุรกิจในสหกรณ์”

 


วันที่ 23 ม.ค. 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เผยว่าได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ คำชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด ณ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 14,24,33,37,38และ 52 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเรื่องการแจ้งคุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิก

การรับสมัครสมาชิกใหม่ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หลักการอุดมการณ์สหกรณ์ การให้บริการธุรกิจในสหกรณ์ การติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งในการประชุมกลุ่มสมาชิกคือโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านและสานต่ออาชีพการเกษตร พร้อมกับแนะนำให้สหกรณ์ทำการจัดเก็บข้อมูลการทำการเกษตรของสมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและช่วยเหลือในโอกาสต่อไป


/////นพรัตน์ …ข่าว/ภาพ…ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts