นราธิวาส เปิดงานแถลงข่าว ศอ.บต.หนุนสมาคมธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดงานใหญ่แห่งปี “Date in South งานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 มกราคมนี้ (ชมคลิป)

นราธิวาส เปิดงานแถลงข่าว ศอ.บต.หนุนสมาคมธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดงานใหญ่แห่งปี “Date in South
งานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 มกราคมนี้

 

 

23 มกราคม 2563 ที่สวนสิรินธรอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง
ส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่ราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
และนายบูรฮันธ์ ละเม้าะ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกันแถลงข่าวครั้งนี้

การจัดงานใหญ่แห่งปีที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
งาน Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand to Date In South
มหกรรมแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
ผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย มาจัดแสดงสินค้า และมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซียเพื่อขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เติบโตยิ่งขึ้น และยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี บังฮาซัน อาหารทะเลสตูล พ่อค้าขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คมีรายได้นับล้านบาทต่อเดือนมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงพบกับศิลปินนักแสดงมากมาย

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดแสดงสินค้าฮาลาลนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และขยายเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อ
การเติบโตของภาคเอกชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้
นอกจากนี้ จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Digital Business and
Trade Exhibition in Southern Thailand ) (Date in South) Wedauanvau
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส


ด้าน นายบูรฮันธ์ สะเมาะ กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะรวม
เครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งโดยได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วน เพื่อการยกระดับธุรกิจการค้าสร้างเศรษฐกิจที่ดี และ
ก่อให้เกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่ และเป้าหมายสำคัญ คือ เราเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสามารถเป็นศูนย์กสางในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ และ
บริการฮาลาลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะด้าน
ภูมิศาสตร์ ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสนับสนุนยุทธศาสตร์


“ลืมอ อาซาร์ 5 จังหวัด 5 รัฐ 5 สาขาเศรษฐกิจ” ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์โดยมี 5 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และ 5 รัฐของมาเลเซีย ประกอบด้วย รัฐกลันตัน เปรัค เคดาห์ เปอร์ลิส และปีนัง จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันใน 5 ด้าน ได้แก่การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการศึกษา จึงเป็น
ที่มาให้สมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาสได้จัดงาน Date in South ขึ้น โดยภายในงาน
นอกจากจะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 200 บูธ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยมีเทรดเดอร์รายใหญ่จากประเทศมาเลเซีย มีคาราวาน
บิ๊กไบค์จากมาเลเซียมาสร้างความครึกครื้น มีการแสดงบนเวทีโดยมีดารานักแสดงจากช่อง7HD การประกวดร้องเพลงอะนาซีต การบรรยายพิเศษเผยเทคนิคการขายจากพ่อค้า


ออนไลน์คนดัง บังฮาซัน อาหารทะเลตากแห้งสตูล เรื่อง ขายออนไลน์ปัง บังฮาซันทำ
อย่างไร” บรรยายพิเศษเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กับธุรกิจรุ่นใหม่” โดยคุณสรันตร์
วรากุลสลาม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธนาคารอิสลาม การบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และที่สำคัญจะมีการประชุมแผนงาน IMT-GT โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย
โครงการในระดับอนุภาคภายในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน
นับเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่แห่งปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

#### แมะอานิง สะอะ / ข่าว นราธิวาส

Related posts