ศรีสะเกษ ศิลปินพื้นบ้าน 21 ชาติ ประกาศสันติภาพโลกที่วัดไพรพัฒนา พร้อมทั้งถวายโล่รางวัลบุคคลแห่งสันติภาพโลกแด่เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ ศิลปินพื้นบ้าน 21 ชาติ ประกาศสันติภาพโลกที่วัดไพรพัฒนา พร้อมทั้งถวายโล่รางวัลบุคคลแห่งสันติภาพโลกแด่เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา

 

 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์ ได้นำคณะศิลปินพื้นบ้านนานาชาติ จำนวน 21 ประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน มาร่วมกันประกอบพิธีถวายโล่รางวัลบุคคลแห่งสันติภาพโลกแด่พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ในฐานะเป็นผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งไทย ลาว และกัมพูชา และมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความสามัคคีโดยใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องหลาย 10 ปีแล้ว

จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศสันติภาพโลกหน้าวิหารหลวงปู่สรวง โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้มีการจุดเทียนสว่างไสวทั่วบริเวณ และมีคณะศิลปินนานาชาติทั้ง 21 ชาติ ได้ออกมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้เบื้องหน้าวิหารของหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ 2 แผ่นดิน ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา มีการมอบรางวัลระดับเพชรให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเอามิติแห่งวิถีชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละแห่ง แต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งวัดไพรพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 การตั้งวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี โดยใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงวิถีแห่งการสร้างสันติสุข สันติภาพ โดยนำทั้งความแตกต่างและความเหมือนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนขอชื่นชมหลวงพ่อพุฒ วายาโม ที่ท่านได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพขึ้นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสานสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทยกับกัมพูชา จนทำให้ชาวพุทธทั้ง 2 ชาติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งท่านยังได้มอบอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ให้กับ ร.ร. และสถานที่ราชการต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญก็คือท่านเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าท่านใช้มิติทางศาสนาเป็นสายใยที่เข้มแข็งและสวยงามให้ทุกคนเกิดความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข///////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts