เชียงใหม่ คุณยายวัย 69 ปีเล่นซึงในวงดนตรีพื้นเมืองแทนผู้ชาย

เชียงใหม่ คุณยายวัย 69 ปีเล่นซึงในวงดนตรีพื้นเมืองแทนผู้ชาย

 

คุณยายบังอร วัย 69 ปีเล่นซึงแทนผู้ชายในวงดนตรีพื้นเมืองจิตอาสา มาจัดแสดงในจัดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว” ที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลาด้านยายบังอร กล่าวว่าตนได้ร่วมวงดนตรีพื้นเมืองจิตอาสามาประมาณ 10 ปี เครื่องดนตรีที่ถนัดจะเป็นสะล้อ กับซึง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเล่นซึง

ที่ฝายมังกาละโป่ ลำน้ำคาว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว” ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าศาลา ปี 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน ตำบลท่าศาลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ผสมผสานกับการท่องเที่ยวตามพุทธวิถี และเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ฟื้นฟูสภาพลำน้ำแม่คาว และพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลท่าศาลา


กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคมนี้ มีสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ศูนย์วิศวกรรมแม่โจ้ 1 การสาธิตการทำถังหมักรักษ์โลก การทำ KEYHOLE GARDEN แปลงปลูกผัก พร้อมที่หมักปุ๋ยในตัว สาธิตการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตการทำขนมไทย น้ำสมุนไพร ร้านกาแฟในเรือเหนือฝาย กาดริมน้ำคาว “กาดหมั้วครัวฮอม” การจำหน่ายสินค้าชุมชนและร่วมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ

สำหรับเทศบาลตำบลท่าศาลา มีลำน้ำคาวไหลผ่านในพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งอาหาร และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ น้ำแม่คาวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลผ่าน 5 อำเภอ คือ อำเภอสันทราย แม่ริม สันกำแพง สารภี และอำเภอเมือง ในอนาคตจะผลักดันบรรยากาศให้ร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป

ขณะที่บรรยากาศในงานมีการจัดแสดงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมดนตรีพื้นเมืองตำบลท่าศาลา ที่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีจิตอาสาทั้งหมด 10 กว่าคนรวมตัวกันเล่นดนตรีพื้นเมืองตามงานบุญต่างๆ แต่เมือผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นคุณยายคนหนึ่งสมาชิกของวงเล่นซึงอย่างถนัดบรรเลงเพลงขับกล่อมแขกที่เข้าร่วมงาน สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถามทราบว่าคุณยายชื่อยายบังอร สุรินทร์ อายุ 69 ปี โดยคุณยายบอกว่าเป็นสมาชิกวงชมรมดนตรีพื้นเมืองตำบลท่าศาลามาได้ประมาณ 10 ปีตั้งแต่ตั้งวงดนตรีซึ่งคุณยาย ถนัดเครื่องดนตรีสองชนิดได้แก่สะล้อกับซึง คุณยาย บอกว่าชอบเล่นซึงมากกว่าจึงได้ร่วมวงตนตรีในตำแหน่งมือซึง โดยในวงมีผู้ชายอีก 4 คนที่เล่นซึง แต่ยายบังอร เป็นผู้หญิงคนเดียวในวงที่เล่นซึงได้ จึงเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนภาคเหนือที่มีผู้หญิงสูงอายุเล่นซึงเก่งอย่างนี้ 000000000จบ000000000

Related posts