รองผวจ.เชียงใหม่ประธานเปิด “งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18” (ชมคลิป)

รองผวจ.เชียงใหม่ประธานเปิด “งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18”

 

วันที่ 25 ม.ค.63 เวลา 09.39 น. ที่เวทีใหญ่ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถนนวิทชยนนท์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18” พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นางภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานชุมชนตรอกเหล่าโจ้ว, นายกสมาคม ประธานชมรม และมูลนิธิชาวจีน, ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวบนเวทีว่ากระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เข้าร่วมงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ก่อนอื่นกระผมในนามสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ขอส่งมอบความรักความจริงใจอีกทั้งความปรารถนาดีต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวจีนโพ้นทะเล นักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือของไทย

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เทศกาลนี้เริ่มต้นจากวันสิ้นปีถึงเทศกาลโคมไฟ ผู้คนมักจะติดกลอนคู่ที่หน้าประตู จุดประทัด ไหว้ฉลองปีใหม่ เที่ยวชมงานวัด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีความหมายอย่างลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรมที่ยาวนานของชนชาติจีน งานฉลองตรุษจีนประจำปีที่ไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ช่วยให้ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวจีนโพ้นทะเลที่อยู่ไกลบ้านต่างเมือง ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตรุษจีน ด้วยตนเอง กระผมอยากขอขอบคุณผู้จัดงานเป็นอย่างมาก

ในปี 2019 นับเป็นปีที่พิเศษสำหรับทั้งประเทศจีนและไทย คำว่า “จีนไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” แสดงให้เห็นว่า มิตรภาพนี้ยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือในทางปฏิบัติยังคงแน่นแฟ้นมากขึ้น ในปี 2019 เป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย ทะลุ 11 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือ ของไทยมากถึง 2.5 ล้านคน และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปี 2020 เป็นปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 45 ปี ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในทุกด้านของจีน และไทย จะทำให้ได้รับโอกาสอันมีค่า กระผมเชื่อว่า ด้วยความพยายามร่วมกันของชาวจีนและชาวไทย พวกเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ ในปีหนูมหามงคลนี้ ขอให้ทุกท่าน กิจการราบรื่น ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุข เจริญในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านสมหวังทุกประการ

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งปี ที่ชุมชนตรอกเล่าโจ้ว ได้เสนอเป็นผู้จัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดีที่ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของชุมชนในท้องถิ่น เผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ถิ่นฐานดั้งเดิมที่มีอยู่มายาวนาน ในนามของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐยินดีที่จะสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดไป

นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานชุมชนตรอกเหล่าโจ้ว ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ได้จัดเทศกาลตรุษจีนและได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับภาครัญ, เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนและแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน, เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงงานดังกล่าว ได้เดินทางเข้าไปแวะเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนและ เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ภายในงาน จะเน้นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น

การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีนจาก สมาคม ชมรม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การเขียนพู่กันจีน ป้ายอวยพร ภาษาจีน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและผู้มาร่วมงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จากประเทศมองโกเลีย โดยการสนับสนุนการจากท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่การแข่งขันหมากฮอส การขับร้องเพลงจีน การเชิดมังกรไฟ การเชิดสิงโต การประกวด ตี๋-หมวย สวยเก่ง การประกวด MISS CHINA TOWN การออกร้านอาหารจีน การจำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเล่าโจ้ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการประกวดหนูน้อย ตี๋ หมวย สวย เก่ง ในวันที่ 25 มกราคม 2563 และการประกวดมิสไชน่าทาวน์ 2020 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาทพร้อมการแสดงเชิดสิงโตสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยและมังกรพ่นไฟทุกค่ำคืน

งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 โดยกิจกรรมบนเวที ซึ่งแสดงตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ ถนนข่วงเมรุ ตรอกเหล่าโจ้ว และถนนวิชยานนท์ ตลอดทั้งสาย.

 

Related posts