ศรีสะเกษ ดังก้องโลก 21 ชาติประกาศให้ปราสาทหลวงปู่สรวงเป็นสิ่งล้ำค่าของสาธารณชนโลก (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ ดังก้องโลก 21 ชาติประกาศให้ปราสาทหลวงปู่สรวงเป็นสิ่งล้ำค่าของสาธารณชนโลก

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะศิลปินพื้นบ้านนานาชาติจาก 21 ประเทศ มาประกอบพิธีถวายโล่แด่หลวงปู่สรวง โดยได้นำเอาโล่มาตั้งข้างสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง จากนั้น ได้ร่วมกันลงนามและตัวแทนของ 21 ประเทศได้อ่านประกาศให้มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงเป็นมรดกล้ำค่าต่อสาธารณชนโลก (International Significant Heritage Place)

โดยได้ถวายประกาศแด่พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่ามณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง เป็นสิ่งที่สวยงามล้ำค่ามากในยุคปัจจุบันนี้ โดยมี นายวาด ปารานิน รอง ผวจ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ และประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่สรวง นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวไทย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีอันยิ่งใหญ่นี้

ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง ได้สร้างขึ้นมาตามแบบศิลปวัฒนธรรมของขอมโบราณอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามมาก เพื่อเป็นที่ตั้งของสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง แม้ว่าท่านได้ละสังขารมานานกว่า 19 ปีแล้ว นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ำมากที่ได้มีการสร้างมณฑปที่สวยงามนี้ขึ้นมา เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติ ซึ่งกลุ่มศิลปินพื้นบ้านนานาชาติจาก 21 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันว่า ให้ประกาศยกย่องมณฑปวิหารหลวงปู่สรวงเป็นมรดกล้ำค่าต่อสาธารณชนโลก โดยมีอาคันตุกะศิลปินผู้แทนแต่ละประเทศได้ลงนามรับรองไว้

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ เห็นว่าการที่นานาชาติกว่า 21 ประเทศ ได้ประกาศให้มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงเป็นมรดกล้ำค่าต่อสาธารณชนโลก นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ และประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่ามรดกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วัดไพรพัฒนาได้จัดสร้างขึ้นมานี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่สรวงที่ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาให้ความเคารพศรัทธาว่าเป็นพระอริยสงฆ์ หรือเทวดาเล่นดิน จึงได้มีการร่วมกันจัดสร้างปราสาทนี้ขึ้นมา การประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลของประเทศชาติเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ทางสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก อยากให้อนุรักษ์สืบสานตกทอดไปถึงลูกหลานให้รักษามรดกอันล้ำค่านี้ไว้ตราบนานเท่านาน

นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงปู่สรวง กล่าวว่า ตนในฐานะศิษย์ของหลวงปู่สรวง รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่นานาชาติได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงที่หลวงพ่อพุฒ วายาโม และคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวง ร่วมกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ และชาวกัมพูชา ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ซึ่งมณฑปแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ ซึ่งจะได้ร่วมกันมากราบไหว้เป็นประจำทุกปีตลอดไป//////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts