การประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวัดปูแหล (สวนแก้ว) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

การประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวัดปูแหล (สวนแก้ว) ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ น.
พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ พร้อมด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗, ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๔ และ ๔๗๑๕ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และคณะ ในการลงพื้นที่ พร้อมนิมนต์ พระชำนาญ อภิชาโน มาจำวัด ณ วัดปูแหล (สวนแก้ว) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในการนี้ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า/การขับเคลื่อนการฟื้นฟูวัดปูแหล (สวนแก้ว) โดยมี


– ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า – คณะทำงานฯ ที่ ๑
– หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗
– สำนักพระพุทธศาสนา
– สมาพันธ์ไทยพุทธ
เข้าร่วมประชุมฯ สรุปผลการประชุมดังนี้.-


๑. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบ เรื่อง งป. การซ่อม/ปรับปรุงวัด
๒. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมทางศาสนา
๓. สมาพันธ์ไทยพุทธ ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และกำหนดไทม์ไลน์การดำเนินกิจกรรม
๔. สำนักพระพุทธศาสนา รับผิดชอบเรื่องการสนับสนุน งป. ในส่วนที่ดำเนินการได้ และจัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ของวัด


๕. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ (๔๗๐๔ และ ๔๗๐๕) รับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย/การดูแลทั่วไปภายในวัด และแจ้งชุมชนไทยพุทธในพื้นที่เรื่องการจัดกิจกรรมทางศาสนา
๖. คณะทำงานฯ ที่ ๑ ร่วมขับเคลื่อนฯ และสนับสนุนให้ อรบ.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
๗. การเติมเต็มชุมชนไทยพุทธ ให้ทุกภาคส่วนช่วยดำเนินการ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า

Related posts